ReadyPlanet.com
dot dot
dot
มูลนิธิอาชีวสงเคาะห์
dot
dot
ผลงานทางวิชาการ
dot
dot
Link ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletเว็บซื้อขาย
bulletเรียนคอมพิวเตอร์
bulletกระทรวงต่างๆ
bulletดู TV
dot
จองตั๋วเดินทาง
dot
bulletรถไฟ
dot
Newsletter

dot


Powered by Calendar Labs


การแปลผล เมื่อตรวจเลือดมาแล้ว ค่าต่างๆเรารู้อะไรบ้าง

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าต่างๆ จากผลการตรวจเลือด

ผลการตรวจจำนวนและปริมาณสารนำอ๊อกซิเจนของเม็ดเลือดแดง
รายละเอียด Hemoglobin (ฮีโมโกบิน)
ความหมาย เป็นสารสีแดงในเม็ดเลือดมีหน้าที่ช่วยจับออกซิเจน
ค่าของ Hb ใช้บอกภาวะโลหิตจาง
ค่ามาตรฐาน M=13-18 F=12.5-16.5

รายละเอียด Hemotocrits (ความเข็มข้นเลือด)
ความหมาย เป็นเปอร์เซนต์ของเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเทียบกับปริมาตรของเลือดทั้งหมด ค่านี้ใช้บอก
ภาวะโลหิตจางหรือข้นของเลือดปกติ
-ถ้า ต่ำกว่า 30% ถือว่า ต่ำมาก อาจจะต้องพิจารณาให้เลือดช่วยในบางราย
-ถ้า สูงมาก อาจจะต้อง ระวัง โรคที่มีการสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมามากผิดปกติ
ค่ามาตรฐาน M=40-50% F=35-47%

ผลการตรวจจำนวนและชนิดเม็ดเลือดขาว
รายละเอียด White Blood Cell Count (WBC)
ปริมาณเม็ดเลือดขาวทุกชนิด ในเลือดรวมกัน
ความหมาย -ถ้า ต่ำมาก อาจจะเกิดจาก โรคที่มีภูมิต้านทานต่ำบางอย่าง หรือ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสบางประเภท หรือ โรคที่มีการสร้างเม็ดเลือดผิดปกติ
ถ้า สูงมาก อาจจะเกิดจากการติดเชื้อพวกแบคทีเรีย แต่จะต้องดูผลการนับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว (Differential Count)
ค่ามาตรฐาน 5 ,000-10,000 cell/dl

ผลการตรวจปริมาณเกร็ดเลือด
รายละเอียด Platelets (เกล็ดเลือด)
ความหมาย เป็นเซลเม็ดเลือดที่ช่วยในการหยุดไหลของเลือดเวลาเกิดบาดแผล
ค่ามาตรฐาน 140-450 x1000

ผลการตรวจปริมาณน้ำตาลในเลือด
รายละเอียด Fasting Blood Sugar (FBS)
ความหมาย ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด ที่เจาะหลังงดอาหารไม่น้อยกว่า 6 ชม
ค่ามาตรฐาน 70-120 mg/dl

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานและการขับถ่ายของเสียของไต
รายละเอียด Blood Urea Nitrogen (BUN)
ความหมาย ใช้เพื่อดูการทำงานของไตคู่กับ Creatinine ในคนที่ไตทำงานกำจัดสารพิษ ออกจากร่างกายได้น้อยลง (ไตวาย) จะมีสารนี้สูง
ค่ามาตรฐาน 8.0-20.0 mg/dl

รายละเอียด Creatinine
ความหมาย เป็นการตรวจการทำงานของไต ในการกำจัดของเสีย ถ้าคนไข้ที่มีภาวะไตวาย จะมีค่าตัวนี้สูงกว่าปกติ
ค่ามาตรฐาน 0.8-2.0 mg/dl

ผลการตรวจปริมาณสารยูริคในเลือด(โรคข้ออักเสบชนิดเก๊าท์)
รายละเอียด Uric Acid
ความหมาย เป็นเกลือยูริคในกระแสเลือด พบสูงได้ในโรคเก๊าต์
ค่ามาตรฐาน M= 3.4-7 mg/dl F= 2.4-5.7 mg/dl

ผลการตรวจปริมาณไขมันในเลือด
รายละเอียด Cholesterol
ความหมาย เป็นไขมันในเลือด ถ้า สูงมาก จะทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดตามที่ต่างๆ เช่นสมอง หัวใจ หรือไต เป็นต้น
ค่ามาตรฐาน 150-250 mg/dl

รายละเอียด Triglyceride
ความหมาย เป็นไขมันอีกในเลือด ถ้า สูงมาก จะทำให้เกิดการอุดตันหลอดเลือด
ค่ามาตรฐาน 60-160 mg/dl

รายละเอียด High Density Lipoproteins (HDL)
ความหมาย เป็นไขมันชนิดที่มีความหนาแน่นของโมเลกุลสูง ตัวนี้ช่วยในการนำพวกไขมันที่เกิดโทษ (เช่น Cholesterol และ Triglyceride)
ไปกำจัดทิ้ง ซึ่งจะทำให้มีการ อุดตันหลอดเลือดตามอวัยวะต่างๆได้น้อยลง
ค่ามาตรฐาน 30-60 mg/dl (มากดี)

ผลการตรวจภาวะตับอักเสบ และหรือการอุดกั้นทางเดินน้ำดี
รายละเอียด AST( SGOT) และ ALT (SGPT)
ความหมาย สองตัวนี้เป็นเอนไซม์ของตับ ที่จะพบเมื่อมีการทำลายของเซลล์ตับ เช่นเกิดจากภาวะตับอักเสบจากโรคต่างๆ
ค่ามาตรฐาน 0-40 U/L 0-35 U/L

รายละเอียด Alk. Phosphatase
ความหมาย ค่าเอนไซม์ของเลือด ถ้าพบสูงมาก จะระบุว่าอาจจะมีการอุดตันของระบบทางเดินน้ำดีในตับ
ค่ามาตรฐาน 98-279 U/L

ผลการตรวจปัสสาวะ (Urine Exam)
เป็นการตรวจเบื้องต้นที่สามารถบ่งบอกถึง เบาหวาน โรคไต การติดเชื้อทั่วไป
รายละเอียด Color
ความหมาย ลักษณะสีของปัสสาวะ
ค่ามาตรฐาน สีเหลือง (Yellow)

รายละเอียด Appearance
ความหมาย ลักษณะปรากฏของปัสสาวะ
ค่ามาตรฐาน ใส ( clear )

รายละเอียด pH
ความหมาย ดูความเป็นกรด ด่าง เป็น กรดพบในภาวะอดอาหาร รับประทานโปรตีนมากไป หรือการติดเชื้อจากยาบางชนิดเป็น ด่าง พบในภาวะกินเจ หรือยาบางชนิด
ค่ามาตรฐาน 6-8

รายละเอียด Spc. Gravity (ความถ่วงจำเพาะ)
ความหมาย -ถ้า สูงเกินไป อาจจะเกิดจากร่างกายขาดน้ำ เช่นดื่มน้ำน้อย ท้องร่วงรุนแรง
-ถ้า ต่ำไป อาจจะเกิดจาก กินน้ำมากเกิน ร่างกายจึงกำจัดน้ำออกมาทางปัสสาวะเยอะหรือเป็นโรคที่ทำให้มีปัสสาวะมีน้ำออกมามากผิดปกติ เช่น โรคเบาจืด
ค่ามาตรฐาน 1.003-1.035

รายละเอียด Protein (Albumin)
ความหมาย การพบไข่ขาวในปัสสาวะแสดงถึงไตทำหน้าที่ผิดปกติ สามารถพบได้ในภาวะโรคเบาหวานหรือคนไข้โรคไต
ค่ามาตรฐาน Negative

รายละเอียด Sugar (glucose)
ความหมาย การเจอน้ำตาลในปัสสาวะแสดงว่าอาจเป็นโรคเบาหวาน (ปกติจะรายงานปริมาณมากน้อย เป็น + 1,+2,+3,+4 ตามลำดับ)
ค่ามาตรฐาน Negative

รายละเอียด Blood
ความหมาย การเจอเลือดแสดงว่ามีเลือดออกในทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่ว เนื้องอก กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
ค่ามาตรฐาน Negative

รายละเอียด Ketenes
ความหมาย การพบสารนี้ หมายถึง อาจเกิดจาก ภาวะอดอาหาร เบาหวาน พิษจากสุรา
ค่ามาตรฐาน Negative

รายละเอียด WBC (เม็ดเลือดขาว)
ความหมาย ในคนปกติ ไม่ควรมีเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะเลย
- ถ้า พบมาก แสดงว่ามีการอักเสบติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือกรวยไตอักเสบ
ค่ามาตรฐาน 0 - 5

รายละเอียด RBC (เม็ดเลือดแดง)
ความหมาย ในคนปกติ ไม่ควรมีเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะเลย
- ถ้าพบแสดงว่ามีเลือดออกในทางเดินปัสสาวะอาจมาจากอุบัติเหตุ (ถ้ามีประวัติบ่งชี้ว่าได้รับการกระแทกตามทางเดินปัสสาวะ) หรือมีเนื้องอกในทางเดินปัสสาวะหรือมีนิ่วในทางเดินปัสสาวะ
ค่ามาตรฐาน 0 - 5

รายละเอียด Epithelium
ความหมาย เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัส ตับอักเสบชนิด B ว่ามีในเลือด
Negative = ไม่พบเชื้อ
Positive = พบเชื้อ
ค่ามาตรฐาน Negative

ผลการตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเลือด (สำหรับผู้สัมผัสอาหาร)
รายละเอียด HBs Ag
ความหมาย เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัส ตับอักเสบชนิด B ว่ามีในเลือด
Negative = ไม่พบเชื้อ
Positive = พบเชื้อ
ค่ามาตรฐาน Negative

รายละเอียด HBs Ab
ความหมาย เป็นการตรวจหาระดับ ภูมิต้านทานต่อเชื้อตับอักเสบชนิด B
Negative = ไม่มีภูมิต้านทาน
Positive = มีภูมิต้านทาน
ค่ามาตรฐาน Positive

วันนี้คุณตรวจสุขภาพประจำปีแล้วหรือยัง

หวังว่าคงไม่ได้โรคมาเพิ่มอีกนะ

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก http://www.i-medipro.com
และ http://www.dusit.ac.th
 
ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ

รักษ์หัวใจ...ใส่ใจสุขภาพ article
กินไข่ทุกวัน อันตราย หรือปลอดภัย article
คุกกี้-ขนมปังสารกันบูดอื้อ อย.ชี้เกินมาตรฐาน article
5 ป่วย ไม่ต้องช่วยด้วย “ยา” article
‘ลูกแพร์-วอเตอร์เครส’ ขับของเสีย
อาหารต้องห้าม ขณะท้องว่าง article
กินอย่างไรจึงไม่อ้วน article
น้ำผึ้งมีสรรพคุณทางยา article
น้ำมังคุดมีประโยชน์สารพัด
คุณค่าของสับปะรด
น้ำสมุนไพร
น้ำใบบัวบก
น้ำคลอโรฟิลล์
7 หลักเลี่ยงไขมันพอกตับ
พบคนไทยป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่รายใหม่เฉลี่ยปีละ 11,500 ราย
10 สุดยอดอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ประโยชน์ของน้ำมะพร้าวอ่อน article
8 โรคฮิต! ที่ 'นักบริหาร' ต้องรู้เท่าทัน article
เชื้อโรคร้ายในสบู่ภัยห้องน้ำสาธารณะ
"อาหารหมดอายุ" เสี่ยงกินหรือตัดใจทิ้ง
ไม่อยากอ้วนควรรับประทานอย่างไร article
โรคที่มากับคอมพิวเตอร์ article
'น้ำเลี้ยงข้อเข่า' สำคัญอย่างไร article
การดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ
10 วิธีทำให้หน้าท้่องแบนราบ article
ทานอาหาร hi-fi ป้องกันโรค
สุดยอด20 อาหารล้างสารพิษ
สาว 6 อาชีพกับเส้นเลือดขอด article
สารอาหารแห่งอนาคต article
“กาแฟ” ดีหรือร้ายกันแน่ article
มนุษย์เป็นสัตว์กินพืช จริงไหม article
ปรับพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยง 'โรคตับ'
มาลาเรียพันธุ์ใหม่ลิงสู่คน article
วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ article
สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพ article
รู้เกี่ยวกับ มะเร็งเต้านม article
เตาอบไมโครเวฟ ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหม article
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน article
มะนาวมีประโยชน์มากกว่าความเปรี้ยว articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

web master
ที่อยู่ :  เลขที่ 100/178 หมู่บ้านรามอินทรานิเวศน์ รามอินทรา 67 เขต :  คันนายาว แขวง : คันนายาว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10230
เบอร์โทร :  02-945-7264     มือถือ :  081-658-6181
อีเมล : kamolpr@hotmail.com
เว็บไซต์ :http:// www.KamolOnline.net