เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน 
ผู้ดำเนินการโดย นาย กมล พิณรัตน์

ประวัติโดยย่อ มีดังนี้

นายกมล พิณรัตน์ เป็นข้าราชบำนาญ เกษียณอายุราชการ เมื่อ ปี พศ.2549 

อดีตมีตำแหน่งต่างๆดังนี้

ปี พศ. 2548-2549  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา  

ปี พศ. 2546-2548 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ

 ปี พศ. 2545-2546 ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

 ปี พศ. 2537-2545 ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

 ปี พศ. 2524-2537 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

 ปี พศ. 2512-2524 ตำแหน่งครูวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

เรามุ่งหวังที่จะให้ web site ของเราให้บริการ งานด้านต่างๆดังนี้

1. ด้านวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อประโยชน์แก่ ครูอาจารย์ -นักเรียนนักศึกษา

2.แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการท่องเที่ยว

3.ประชาสัมพันธ์ และจัดหาสิ่งของที่มีคุณภาพจากผลงานของนักเรียนนักศึกษาและชุมชนมาให้บริการ

4.อื่นๆ ถาม-ตอบ และ ให้ข้อเสนอแนะ ที่สมาชิกให้ความสนใจ